پاک کردن تاتوی ابرو و بدن

لیزر کیوسوییچ چیست؟ و چه کاربردی دارد؟